Rapporter från Londons frontlinjer

I en fattig del av östra London kallas de boende i vad som länge var ett fruktat betongkomplex med hyresbostäder till ett informationsmöte där de möts av ett tungt besked. Deras hem, det spektakulära höghuset Balfron Tower, ska renoveras varför de måste evakueras från sina bostäder.
På fastighetsengelska kallas en sådan process ”dekantering”. Byggnaden töms på sitt innehåll, likt vinet ur en flaska som hälls över i en karaff. När renoveringen är klar, får de boende veta, kan de inte räkna med att få tillbaka till sina hem. Då ska lägenheterna säljas på Londons lukrativa bostadsmarknad och byggnaden få ett ädlare innehåll i form av rikare människor.
Processen kallas gentrifiering och beskriver en förvandling av staden när mer välbärgade invånare tar över en ofta sliten och nedgången stadsdel, befolkad av låginkomsttagare som drivs på flykt när området rustas upp och prisspiralen snabbt stiger uppåt.
Begreppet myntades i just London några år in på 60-talet, av sociologen och urbanforskaren Ruth Glass som noterat att en rad stadsdelar börjat förändras enligt detta mönster. Hon kallade det gentrification efter det engelska ordet gentry, som syftar på lågadel eller herrskapsklassen. Finare folk, helt enkelt. Ruth Glass såg stora risker med denna förvandling av staden, som skulle tvinga bort många invånare från sina hem.
Femtio år senare har gentrifieringen av London nått en sådan omfattning att Ruth Glass inte ens i sina vildaste fantasier, eller snarare farhågor, kunde ha föreställt sig hur det skulle se ut. Om denna stad i förvandling handlar reportageboken ”Det nya London”, som skildrar en världsmetropol där klyftorna växer snabbt och där många är oroliga över det som nu sker.
Boken är en färd längs förvandlingens frontlinjer, kantade av uppslitande kravaller, olympiska spel och ett globalt kapital som väller in över staden och driver upp fastighetspriser till osannolika nivåer. En privatbostad inte långt från drottningens Buckingham Palace annonseras ut till försäljning för närmare tre miljarder svenska kronor. Normala bostäder i attraktiva stadsdelar kostar nu tiotals miljoner kronor. Det talas om en plutokratisering av London när världens rikaste tar över staden.
Prishöjningarna sprider sig som ringar på vattnet ut till de mest osannolika platser, precis som Ruth Glass en gång in tiden förutspådde. Men hon kunde knappast ha trott att tidigare så fruktade betongkolosser som Balfron Tower skulle förvandlas till attraktiva investeringsobjekt.
I ”Det nya London” tas läsaren med på en resa som börjar där de flesta guideböcker slutar. Boken berättar hur Margaret Thatcher, den kontroversiella konservativa premiärministern som kallades ”järnladyn”, med sin politik skulle förvandla London. Vi följer Tony Blair, hennes mest framträdande efterträdare, i spåren på hans bostadsresa och får veta hur Thatchers politik gjort honom stenrik.
I boken får läsaren möta Londons excentriske borgmästare Boris Johnson, världsberömda arkitekter som med sina verk formar den nya staden, unga entreprenörer bakom den glödheta sektor som nu kallas Londons flat white economy och många andra aktörer bakom dagens dramatiska utveckling.
Framför allt är boken ett reportage som skildrar hur stadens förvandling påverkar vanliga människor mitt uppe i dramat, som socialarbetaren som höll på att mista livet när Tottenham sattes i brand under de svåra kravallerna sommaren 2011.

Boken har skrivits av Anders Steinvall, tidigare journalist på bland annat Dagens Nyheter. Den finns nu i handeln, utgiven av Carlsson Bokförlag i mitten av april 2015.

Ett budskap från den mytomspunne graffitikonstnären Banksy som gäller allt fler Londonbor.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar